Pirkanmaa – hyvinvointialueista ykkönen!

Julkaistu 3.11. Pirkkalainen lehti, viikonvieras

Tammikuussa 2023 toimintansa aloittaville hyvinvointialueille siirtyy kunnilta tuottamisvastuu sosiaali-ja terveydenhuollon palveluista sekä pelastustoimesta. Tämän jälkeen kunta ei enää tuota esimerkiksi äitiys- tai lastenneuvolapalveluja tai ikääntyneiden asumispalveluja tai pidä yllä paloasemaa, vaan sen tekee hyvinvointialue. Meidän tapauksessamme Pirkanmaan hyvinvointialue, joka on yksi Suomen 21 hyvinvointialueesta. Hyvinvointialueelle siirtyvät palvelut koskettavat ihmisten arkeen hyvin monin tavoin.

Pirkanmaa on ollut pelastustoimen osalta esimerkki ja mallimaakunta jo 18 vuoden ajan, mitä tulee yhteistyöhön maakunnan sisällä, yli kuntarajojen. Palveluiden kustannusvastaavuus on lisääntynyt ja palveluiden taso on hyvä. Pelastustoimessa on ymmärretty, että yhden pienen kunnan resurssit ovat riittämättömät. Hätä on kuitenkin aivan yhtä suuri jokaisessa niemessä ja notkelmassa. On ollut järkevää kerätä munia samaan koriin yhdistää paloasemia ja tehdä hankinnoissa yhteistyötä. Julkinen ja yksityinen sektori toimivat pelastustoimessa rinta-rinnan kuitenkin niin, että päävastuu palveluiden tuottamisesta on säilynyt julkisella puolella. Pirkanmaalla pelastustoimen palvelutaso on hyvä ja harva-asutusalueita ajatellen riittävä. Nykyisten kuntien aikana rakennettu toimiva varautumis- ja valmiussuunnitelma on säilytettävä myös hyvinvointialueella.

Sote-puolella uudistus on enemmän raakile, mutta valmistelutyö on aloitettu. Pirkkalassa on käynnistynyt terveyspalveluiden tiimimallin kehitystyö, joka seuraa myös hyvinvointialueelle. Yhteistyötä ja malttia tarvitaan. Pelätä ei kannata, vaan muutoksessa on nähtävä mahdollisuuksia.  Urakka tulee olemaan valtava ja sen toteuttaminen vaatii suunnitelmallisuutta. Perspektiiviä muutoksen laajuuteen antaa esimerkiksi se, että uudelle hyvinvointialueelle on siirtymässä pelkästään 20 000 vanhaa sopimusta kunnista. Ensin on saatava ICT-ratkaisut kuntoon ja pala palalta lähdettävä rakentamaan parasta pirkanmaalaista hyvinvointialuetta. Pirkanmaalla on aiempia hyviä kokemuksia alueellisesta yhteistyöstä ja oikeista ratkaisuista sairaanhoitopiirin alueella erityissairaanhoidon puolella (COXA). Tästä kokemuksesta tulee olemaan etua hyvinvointialueella.

Kuntien kesken on vaihdellut, miten palvelut on tuotettu, millainen palveluiden laatu on ollut ja miten niitä on voitu rahoittaa. Henkilökunnan jaksamisessa on ollut eroja. Ilman hyvinvoivaa ja pääluvultaan riittävää henkilökuntaa ei ole laadukkaita palveluita. Positiivisena ihmisenä ajattelen, että epäonnistuminenkaan ei ole epäonnistuminen, vaan mahdollisuus oppia. Tuomalla kunnista hyvinvointialueelle toimivat mallit ja kehittämällä yhdessä rohkeasti uusia, hyvä tulee. Yksityisiä palveluntuottajia ja järjestöjä tarvitaan, jotta hoitoon pääsy ja hoidon laatu voidaan taata yhdenvertaisina. Yksityisen sairaanhoidon kelakorvauksia ei pidä poistaa.  Järkevillä päätöksillä eri sektoreille on oma tilauksensa. Hyvinvointialueella taloudenpidon tulee olla vastuullista, jotta velkaantuminen ja veronkorotukset voidaan välttää.

Tavoitteena uuden hyvinvointialueen aluevaltuutetuilla ei voi olla mikään muu kuin rakentaa Pirkanmaasta hyvinvointialueiden ykkönen!!

Katri Virkkunen

varatuomari, lakimies

aluevaaliehdokas