Ylipäänsä siitä, mistä aluevaaleissa on kyse ja mistä aluevaltuusto päättää, on tullut paljon kysymyksiä torien ja marketien kohtaamisissa ja on syntynyt hyviä keskusteluja.

Palveluiden tulee olla siellä, missä ovat ihmiset. Itse ajattelen, että parempi on päästä jonosta nopeasti hoitoon, vaikka se tarkoittaisi fyysisesti matkan taittamista naapurikunnan terveysasemalle. Palveluiden yhdenvertaisesta saatavuudesta tuottamistavan valinnasta päätettäessä hyvinvointialueella on tehtävä taloudellisesti vastuullisia ja kestäviä päätöksiä.

Kunnista, joissa sote-palvelut on saatu järjestymään mallikkaasti, on järkevää ottaa mallia koko Pirkanmaan hyvinvointialueelle tietysti asiakkaiden tarpeet ja eri ikäryhmät huomioiden.

Pelastuspalveluita ei saa unohtaa. Hätä on jokaisella yhtä suuri ja apua tulee saada, kun sitä tarvitsee.

Aluevaltuuston tärkein tehtävä on päättää strategiasta, jossa päätetään hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Tämä päätös tehdään jo keväällä 2022, ensimmäisten päätösten joukossa, minkä vuoksi vaaliaktiivisuus on erittäin tärkeä. Tällä luodaan pohja ja suunta alueen tulevaisuudelle. Strategiassa on huomioitava (ja huom. laki on tältä osin kirjoitettu ehdottomaan muotoon, ja samalla lista on tyhjentävä):

1) asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen hyvinvointialueen tehtäväalalla;

2) palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset linjaukset;

3) hyvinvointialueen tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;

4) omistajapolitiikka;

5) henkilöstöpolitiikka; sekä

6) asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

Aluevaltuutetulta vaaditaan osaamista ja sydäntä lainsäätäjän antamissa rajoissa. Pidän näitä rajoja perusteltuina, kun meillä ei vielä ole kokemusta hyvinvointialueen järjestäytymisestä ja toiminnasta.

Töitä riittää, mutta ne tehdään.

Katri Virkkunen (kok)

HX-lakimies, varatuomari, kunnanhallituksen jäsen Pirkkala

#aluevaalit2022

#järjelläsydämellisiäpäätöksiä

#netekeetöitäseneteen